Privacy Policy

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op: info@graphicmail.nl. GraphicMail doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en neemt alle nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen. Dit document helpt u te begrijpen hoe wij de persoonlijke informatie die u ter beschikking stelt verzamelen en gebruiken. Voorts helpt het u de juiste beslissingen te nemen wanneer u besluit GraphicMail te gebruiken.

Welke informatie kan GraphicMail van u vragen/verzamelen? 
​1) persoonlijke informatie zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt als u van de software van GraphicMail gebruik gaat maken.
2) Technische informatie die wordt verzameld door het gebruik van cookies of web logs. Deze informatie geeft inzicht hoe u GraphicMail gebruikt. De informatie die GraphicMail op deze wijze verzamelt kan bestaan uit de datum en tijd van uw bezoek en gebruik van GraphicMail, de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u er heeft doorgebracht. Zoals de meeste websites traceren wij ook uw URL om te zien waar u vandaan komt, de browser die u gebruikt en uw IP adres.
3) Informatie met betrekking tot het gebruik van uw account zoals website, afbeeldingen en HTML templates die opgeslagen zijn in uw account, de regelmaat waarmee u de mailings verstuurt en de grootte ervan.

Wat doet GraphicMail met deze informatie? 
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie zoals uw e-mail adres voor het versturen van updates van ons product en om u te informeren over promotionele activiteiten van GraphicMail. Voorts gebruiken wij uw persoonlijke informatie wanneer wij u moeten bereiken indien dit noodzakelijk is met betrekking tot uw account. U kunt op elk gewenst moment aangeven dat u toekomstige mailings van GrapicMail niet meer wenst te ontvangen. Gebruik hiervoor de uitschrijvingslink die onder elke mailing staat.GraphicMail kan uw IP adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en te verhelpen en voor het beheer van onze website. Het monitoren van uw browser en schermresolutie helpt ons te begrijpen wat u nodig heeft met betrekking tot de presentatie van onze website.Wij monitoren de data die is opgeslagen in uw account en het volume van de door u verzonden e-mails. Dit help ons te anticiperen op het gebruik van het product en stelt ons in staat de benodigde infrastructuur aan te leggen om de service te kunnen bieden die u van ons verwacht.

Met wie deelt GraphicMail deze informatie?
Uw persoonlijke gegevens worden door GraphicMail nimmer uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden, noch op een andere manier openbaar gemaakt, tenzij de wet dit voorschrijft. Wij kunnen onze statistiek informatie over onze klanten delen met onze partners en leveranciers, maar deze statistieken bevatten nooit persoonlijke gegevens.

Beveiliging
GraphicMail volgt de algemeen aanvaarde bedrijfsstandaard voor het beschermen van uw persoonlijke informatie, zowel bij de overdracht als wanneer wij de informatie hebben ontvangen. Wij kunnen helaas geen totale en absolute beveiliging garanderen. Geen methode van overdracht van informatie over internet of methode van elektronische opslag van informatie is 100% veilig GrahicMail streeft ernaar om alle commercieel acceptabele beschikbare middelen te inplementeren en gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. GraphicMail conformeert zich aan de bedrijfsbeveiligings standaard om gebruiksinformatie tegen virus aanvallen en pogingen gegevens/het systeem te hacken te beveiligen. Wij gebruiken de laatste productversies van Microsoft en andere bedrijven om te bewerkstelligen dat onze systemen aan de bedrijfsbeveiligingsstandaard voldoen. Onze operationele systemen en software zijn altijd up to date en voorzien van de laatste beveiligingsprogramma’s en updates.GraphicMail gebruikt Firewalls om data te beschermen. Alleen de noodzakelijke kanalen naar de noodzakelijke entiteiten worden opengesteld naar onze servers. Dit betekent dat als een PC of locatie geen toegang nodig heeft tot onze servers om ons systeem goed te laten functioneren, zij niet in staat zijn om contact te leggen met onze server. Dit reduceert de kans dat hackers ons systeem kunnen penetreren. Wij gebruiken de laatste Virus software om onze servers in real time te scannen op verdachte bestanden en internet verkeer. Virus definities worden meerder malen per dag geupdate.Al onze software loopt op RAID hard drives om downtime te voorkomen indien de hardware faalt. Ook beschermen wij onze data tegen het falen van hard ware of calamiteiten door iedere dag back ups te maken.Alle werknemers van GraphicMail tekenen een privacy overeenkomst wanneer zij voor GraphicMail komen werken. Dit voorkomt dat gebruiksinformatie wordt gebruikt, bekendgemaakt of verkocht.Als u vragen heeft met betrekking tot ons beveiligingsbeleid zoals dit op onze website staat, kunt u een e-mail sturen naar Info@graphicmail.nl

Cookies
GraphicMail gebruikt cookies om gebruikers te helpen eenvoudig te navigeren tussen beveiligde en niet beveiligde pagina’s. Cookies zijn kleine bestandjes die via de harde schijf geïnstalleerd worden voor data opslag. Cookies zorgen ervoor dat uw instellingen onthouden worden en zodoende makkelijk het programma kan gebruiken. Het gebruik van cookies is een door de industrie geaccepteerde standaard en de meeste websites maken gebruik van deze technologie.GraphicMail gebruikt twee soorten door de website gegenereerde cookies: session ID cookies en permanente cookies. Wij gebruiken session cookies om het voor u makkelijker te maken op onze website te navigeren. Een session ID cookie verloopt wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf voor een langere periode. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies te volgen van uw internet browser “help” bestand of een alternatief is het selecteren van “Tools” van uw browser menu, selecteer “Opties”en “Privacy” en verwijder uw privacy data en tegelijkertijd de cookies.Wij installeren een permanente cookie om uw toegangscodes op te slaan, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te voeren. Voorts stellen permanente cookies ons in staat om interesses van onze gebruikers te traceren om de ervaring op onze site te verhogen.Als u cookies weigert kunt u nog steeds onze site gebruiken, maar dan zult u niet optimaal van de volledige website gebruik kunnen maken.GraphicMail gebruikt twee soorten derde partij cookies van Google Analytics, Yahoo en MSN Live. De eerste maakt de wisselwerking tussen onze website en de gebruiker inzichtelijk. Dit helpt ons om onze service nog beter op de wensen van de gebruiker af te stemmen. Het tweede type cookie is een conversie cookie waardoor wij de effectiviteit en kostprijs tot conversie ratio van onze zoekmachine kosten per click reclame kunnen monitoren. Het tweede type cookie stelt GraphicMail in staat om de informatie afkomstig van deze cookie te linken aan uw persoonlijk identificeerbare informatie die u afgeeft als u zich op onze site begeeft, het doel hiervan is om deze informatie te gebruiken om ons marketingmateriaal en onze marketing inspanningen beter af te kunnen stemmen.Sommige partners van GraphicMail (adverteerders) gebruiken cookies. GraphicMail heeft geen toegang tot, of controle over, deze cookies.Om gebruikers de best mogelijke service te verlenen linken wij de informatie opgeslagen in cookies aan persoonlijk identificeerbare informatie die u geeft gedurende het bezoek aan onze site. Dit privacy document behelst het gebruik van cookies door GraphicMail en niet het gebruik van cookies door adverteerders.

Personal Identifiable Information (PII)
Personal Identifiable Information of persoonlijk identificeerbare informatie is elk stuk informatie welke mogelijk kan worden gebruikt om een specifiek persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren.Uw persoonlijke gegevens worden door GraphicMail nimmer uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden, noch op een andere manier openbaar gemaakt. GraphicMail maakt uw persoonlijke informatie alleen openbaar als de wet dit voorschrijft of als openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van GraphicMail te beschermen, in het geval van een juridische procedure of gerechtelijk bevel. Wij kunnen onze statistiek informatie over onze klanten delen met onze partners en leveranciers, maar deze statistieken bevatten nooit persoonlijke gegevens.Ons beleid voor het corrigeren en updaten van persoonlijk identificeerbare informatie is als volgt. GraphicMail geeft u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke informatie. U heeft de mogelijkheid zich te registreren voor het gebruik van ons product en onze diensten. U kunt uw persoonlijke informatie, inschrijvingen/abonnementen of service pakket te allen tijde updaten. Om uw persoonlijk identificeerbare informatie te updaten is het enige wat u hoeft te doen in te loggen in uw account. Selecteer de Instellingen & Opties button op de linker navigatiebalk en maak de nodige aanpassingen.De verzamelde Persoonlijk identificeerbare informatie is uitsluitend bedoeld om gebruikers te identificeren en met betrekking tot het gebruik van uw account. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet verzameld door het gebruik van enige opsporingstechnologie. Data over de website gebruiker gegenereerd door opsporingstechnologieën worden gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend en alleen om de effectiviteit van marketingcampagnes beter te begrijpen. Deze data wordt gebruikt om potentiële (doel) markten te identificeren, om communicatie met de klanten en potentiële klanten te stroomlijnen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van een beter produkt. De informatie die door opsporingstechnologieën worden verzameld behelzen: zoekgedrag, verkeer op de website, tijd doorgebracht op de site, etc.

Service Providers

XPay
Wij gebruiken XPay als credit card betalingsservice op onze website. XPay is een online betaalportal die het inschrijven en de aankoop voor onze klanten snel en gemakkelijk maakt. Elke betalingslink op de website en individuele accounts worden geleid naar XPay. Alle betalingen zijn gelinked en geïdentificeerd aan een transactie ID, maar wanneer een klant zich inschrijft voor een maandabonnement wordt deze inschrijving gelinked en geïdentificeerd aan een FuturePay overeenkomst ID. Dit is een unieke ID afgegeven aan de inschrijver. Deze FuturePay betekent ook indirect een zich herhalende (terugkerende) betaling. In deze FuturePay ID zijn de essentialia van de klant zichtbaar zoals: wanneer de inschrijving is gedaan (datum, tijd), naam, adres, contactnummer en aantal betalingen verricht.De verkregen informatie van klanten worden niet opgeslagen in de backend van GraphicMail maar al deze vertrouwelijke informatie (credit card gegevens) worden opgeslagen in XPay. Daarom hebben wij geen toegang tot deze informatie. XPay informeert ons over betalingsachterstanden (foutieve betalingen), warnings and cautionary payments en wanneer een credit card verloopt. De link tussen XPay en GraphicMail schorst automatisch klanten wanneer een betaling is misgegaan. Dit gebeurt door een waarschuwing van zowel XPay als GraphicMail. Als de klant haar abonnement wil upgraden of downgraden wordt de bestaande FuturePay ID beëindigd. De klant selecteert dan een nieuw abonnement en automatisch wordt een nieuw FuturePay ID aan de klant (het abonnement) toegewezen. Klanten kunnen te allen tijde via hun account of op verzoek hun abonnement opzeggen. De FuturePay ID wordt dan beëindigd en dit beëindigt dan ook alle zich herhalende betalingen.Het is deze derde partij (XPay) verboden uw persoonlijk identificeerbare informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Google Analytics
GraphicMail gebruikt Google Analytics welke marketing initiatieven kostenefficiënt zijn en om te zien hoe de wisselwerking tussen bezoekers van onze website en onze website verloopt.

Overig

GraphicMail SMS
De GraphicMail SMS/Text sending mogelijkheid valt ook onder dit privacy document. GraphicMail garandeert dat persoonlijke gegevens waaronder mobiele telefoonnummers opgeslagen in de klantendataset van GraphicMail nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor promotionele doeleinden. . GraphicMail maakt uw persoonlijke informatie alleen openbaar als de wet dit voorschrijft of als openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van GraphicMail te beschermen, in het geval van een juridische procedure, gerechtelijk bevel, or legal process served on our website.De short Message Service –Point to point, SMS-PP, zoals gedefinieerd in Global Systems for Mobile communication standard, recommendation 03.40 zoals gebruikt voor het verzenden van Text/SMS berichten door GraphicMail Text/SMS service, voorziet niet in een uitschrijvingsmechanisme. Ontvangers van ongewilde informatie gestuurd door het GraphicMail systeem door het versturen van een tekst/SMS moeten mailen naar info@graphicmail.nl waarin ze de inhoud van het bericht weergeven. Binnen 72 uur na ontvangst van dit bericht wordt het mobiele nummer toegevoegd aan de blocklijst van de betreffende account.

Testimonials
GraphicMail plaatst testimonials van klanten op haar site die wellicht persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Alle persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, adres en telefoonnummer en testimonials op de website www.graphicmail.nl worden geplaatst zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf of de persoon.

Links naar andere sites
De website www.graphicmail.nl bevat links naar andere sites waar GraphicMail geen eigenaar van is of controle over heeft. GraphicMail is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van deze ander websites. Wij adviseren u wanneer u de website van GraphicMail verlaat en andere websites bezoekt die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt om het Privacy beleid van deze websites te lezen. Dit Privacy document is alleen van toepassing op door GraphicMail verzamelde informatie.

Service gerelateerde aankondigingen
Indien noodzakelijk stuurt GraphicMail u strikt service gerelateerde aankondigingen/berichten. Als onze service tijdelijk buiten gebruik is voor onderhoud sturen wij u een e-mail om u over deze situatie te informeren. Over het algemeen kunt u bij deze aankondigingen/berichten niet van de opt-out mogelijkheid gebruik maken (het bericht weigeren). Als u deze aankondigingen/berichten niet wenst te ontvangen heeft u de mogelijkheid om uw account te deactiveren.

Veranderingen in het Privacy beleid
GraphicMail houdt zich het recht voor om op ieder moment haar Privacy beleid aan te passen. Wanneer wij het Privacy beleid wijzigen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. GraphicMail gebruikt de volgende of een combinatie van de volgende middelen om u van deze wijzigingen op de hoogte te stellen: e-mail berichten, berichten op uw account nieuws pagina, de inlog pagina en elke andere pagina van de GraphicMail website noodzakelijk om u adequaat te informeren. Dit wordt gedaan met het doel u bewust te maken van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze informatie openbaar zullen maken. Alle aankondigingen/berichten over wijzigingen in het Privacy beleid zullen 30 dagen voor de daadwerkelijke implementatie worden verstuurd.GraphicMail houdt zich het recht voor om haar Privacy document (beleid) op elk gewenst moment aan te passen. Kijk dus regelmatig naar ons geldende Privacy beleid.