GraphicMail staat geen spam toe. We zullen accounts van klanten verwijderen als we erachter komen dat zij spam versturen. Als u denkt dat één van onze klanten spam verstuurt, laat het ons dan weten via abuse@graphicmail.com. ISPs en Blacklist administratoren kunnen ook contact opnemen via abuse@graphicmail.com. Als u ongewenste mail ontvangt van een GraphicMail klant, klik dan op de uitschrijf link in de footer van de e-mail of klik op deze link om ons de header of de inhoud van de mail te sturen.

Het beleid
In aanvulling op het akkoord gaan met onze Algemene voorwaarden, houdt toegestaan gebruik van GraphicMail in: het verzenden van grafische nieuwsbrieven, brochures, promoties, uitnodigingen, persberichten, product introducties en andere e-mailcampagnes om geregistreerde klanten of leden te informeren.

GraphicMail staat geen Unsolicited Commercial Email (UCE) of Unsolicited Bulk Email (UBE - oftewel spam)toe. Als de ontvanger niet aantoonbaar toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de mail, wordt deze gezien als UCE of UBE. Bewezen en aantoonbare toestemming is: (1) schriftelijk of e-mail bewijs van verzoek van ontvanger tot ontvangen van mail; (2) electronisch bewijs als een tijd/datum stempel en bron IP adres die aangeven dat de ontvanger toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de e-mail.

Voor de duidelijkheid: u kunt dus verzenden naar iedereen die via opt-in toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van uw mails (bijvoorbeeld via een inschrijfformulier). U kunt ook verzenden uit naam van uw klanten als hun maillijsten hieraan voldoen.

Beleid toepassen - wat doen wij tegen spam
GraphicMail behoudt zich het recht voor alle geïmporteerde maillijsten te monitoren. Een audit van een lijst kan voorkomen. Wij willen dan minimaal weten: de bron van de lijst, de leeftijd van de lijst, manier van verzamelen en bevestigingsbeleid.

GraphicMail gebruikers moeten expliciet kunnen aantonen dat hun lijsten 100% opt-in zijn. Als dit niet aantoonbaar is, zal het account worden beëindigd.

GraphicMail monitort de content van e-mails van klanten en markeert berichten die content bevatten die vaak wordt gebruikt in ongewenste mail. Deze berichten kunnen worden vastgehouden tot de supportafdeling contact heeft gehad met de verzender.

GraphicMail bewaart IP adressen en gegevens van inschrijvers.

Wij voegen aan iedere mail een link toe voor uitschrijven en melden van ongewenste mail. Elke poging deze link te verwijderen, leidt tot het beëindigen van het account.

Als wij er achter komen dat een klant ongewenste e-mail verstuurt, behouden wij ons het recht voor het account onmiddellijk te beëindigen, zonder restitutie van gemaakte kosten.

Wij ontvangen graag feedback over het gebruik van GraphicMail door onze klanten. Feedback kan verstuurd naar abuse@graphicmail.com

Klachten Procedure
Als we denken dat uw account wordt gebruikt voor het versturen van spam of ongewenste bulk e-mails zult u tijdelijk geen e-mails kunnen versturen. Om te bepalen of u wel of niet spam hebt verstuurd, zullen wij:

- De content van de betreffende e-mail beoordelen
- Uw lijsten beoordelen en vergelijken met andere lijsten
- De klacht beoordelen
- Het opt-in bewijs voor het betreffende e-mail adres beoordelen

Als we bepalen dat u inderdaad spam hebt verstuurd, zal uw account opgeheven worden, zonder recht op vergoeding van abonnementskosten.

Als de klacht onterecht was (iemand die vergeten was dat hij zich had aangemeld), zullen we bemiddelen tussen u en de klager om tot de juiste oplossing te komen. Hierna zult u weer mail kunnen versturen.
 
ISP en Blacklist relaties
Wij delen informatie met betrekking tot ons beleid en ons handelen met ISP's en Blacklist administratoren en bespreken altijd graag mogelijkheden om misbruik van e-mail verder tegen te gaan. Als u een ISP, mail of blacklist administrator bent en contact wilt opnemen: email naar abuse@graphicmail.com

Anti-spam klachten centrum
Spam ontvangen en denkt u dat het uit ons netwerk komt? Plak dan aub de headers van de e-mail in een document en mail dit naar info@graphicmil.com om uw klacht te laten behandelen en uw e-mailadres te laten blokkeren. Geen idee hoe? Klik hier en Spamcop legt uit hoe u de headers kunt halen uit bijna iedere e-mail client.

Meld u gratis aan!

En verstuur 500 testmails                     Probeer nu 30 dagen gratis